ДЕН НА ДИГИТАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПГСС

На 22.02.2022 г. преподавателите от Професионална гимназия по селско стопанство отбелязоха деня на дигиталното образование. Денят на цифровото обучение е ден за размисъл върху ефективното преподаване и учене, което се случва с използването на дигитални технологии за обучение. Учителите използват технологиите редовно, за да трансформират обучението в своите класни стаи. Те споделиха добри практики и демонстрираха различни интерактивни програми за мотивиране на учениците.