ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГРАД ЧИРПАН РАБОТИ В ПАРТНЬОРСТВО С АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, ГРАД ПЛОВДИВ, ПО ПРОЕКТ „AGRIPOL“

Целта на проекта е да се поддържа и подобрява екологичното състояние на планетата, чрез здравословни навици по отношение на храненето. Проектните дейности са насочени към трансформиране на хранителните навици на младите хора, изразяващи се в балансирано и здравословно хранене. Наша задача, като партньор, е учениците от Еко-клуб ПГСС да разработят видеоклип, чрез който да представят как промяната в културата на хранене, оказва влияние на мисленето и отношението ни, относно здравето и грижата за околната среда. Партньори по проекта са професионални училища от България, Професионална гимназия Едмунда Янковского (Полша), Колеж по селско стопанство Холабрун (Австрия), Българско училище за политика „Димитър Паница“, Лайбницки Университет Хановер (Германия) и Институт Пеко (Германия). Връзката между партньорите, за момента, се осъществява чрез онлайн-срещи.