ПОКАНА

    Професионална гимназия по селско стопанство обявява процедура за избор на представител на бизнеса или науката  с минимум 2 години професионален опит, или учител по професионална подготовка от училището, за провеждане на занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма /УТФ/.

   Учебните часове за създаване и функциониране на УТФ са 8.

Комисия в състав:

Председател:Емилия Рашева- ЗДУПД

Членове:

  1. Галя Нинова – ЗДУД
  2. Милена Козарева- главен счетоводител

Ще извърши подбор на желаещите за участие и изготви списък на кандидатите  допуснати до участие в подбора.

Заявления  и документи за участие ще се приемат от 21.01.2022г. до 31.01.2022г. в стая 212 до 16.00 часа или на електронния адрес на гимназията – pgss_ch@abv.bg.

Покана