1 декември – Световен ден за борба със СПИН

Учениците от ПГСС град Чирпан, под ръководството на комисията за противообществени прояви в училището, отбелязоха1 декември – Световен ден за борба със СПИН, като подготвиха табло, за превенция срещу коварната болест и тематична мултимедийна презентация, която беше представена в час на класа.