ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 29.11-03.12.2021Г.

Във връзка с Европейската седмица на професионалите умения, ученици от 12А клас изготвиха презентации
по учебния предмет “ Допълнителни дейности в туризма“ на тема „Дестинации за винено-кулинарен туризъм“.