ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 29.11-03.12.2021Г.

По повод европейската седмица на професионалните умения, споделяме добра практика в ПГСС, чрез която ученици изготвят проекти, онагледяващи учебното съдържание.
В конкретния случай, предмета е Ботаника, изучаван от учениците от IX клас, специалност „Трайни насаждения“.
Изготвеният постер е представен чрез авторска и дигитална рисунка. Акцентира се на ролята на медоносните пчели за опрашването, видове билки, едногодишни и многогодишни растения.