Европейска седмица на професионалните умения 29.11-03.12.2021г.

В седмицата посветена на професионалното образование, ученици от специалност „Трайни насаждения“ изработиха табла свързани с овощарството в България.