Европейска седмица на професионалните умения 29.11-03.12.2021г.

За отбелязване Европейската седмица на професионалните умения в периода 29.11-03.12.2021г., учениците от специалност „Растителна защита“ от ПГСС гр.Чирпан, разработиха презентации свързани с болестите по зърнено-житните култури и методите за борба с тях.

https://fb.watch/9AZrM-PevT/

https://fb.watch/9AZtW_C868/