На Вашите въпроси и тговори, както и за оказване на съдействие на граждани, желаещи да продължат образованието си в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан е сформиран консултански екип:

– Емилия Рашева – ЗДУПД

– Галя нинова – ЗДУД

– Росица Райкова – педагогически съветник

тел: 0416/ 9-24-13

Заповед за консултантски екип