УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО В ЧИРПАН В ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „SAVING WATER“ (NO: 2020-1-CZ01-KA204-078269) В БРАГА, ПОРТУГАЛИЯ

Проект „Saving water“, осъществяван с подкрепата на програма „Еразъм +“, се фокусира върху проблема за опазването на водата и по-специално – как тя да бъде използвана по най-рационалния и ефективен начин.

Седемдневните обучения, които ще бъдат проведени с подкрепата на проекта, в различните държави-участнички, разглеждат опазването на водата в животновъдство (Португалия), ландшафта (Чехия), растениевъдството (България) и използването на растителни и животински остатъци и отпадъци като алтернативен източник на енергия (Испания).

Първото обучение по проекта бе осъществено в Португалия, в периода 18 –  24.07.2021г. В него участие взе г-жа София Генова, главен учител по биология и здравно образование в ПГСС, гр. Чирпан.

Обучението съчета както лекционни занятия, така и посещения на място, в различни ферми, по време на които бяха споделени добри практики за разумното използване и спестяване на вода в животновъдството. Освен теоретичната и практическа част по темата, домакините бяха подготвили и богата културна програма, представяща красотата и историческото наследство на Португалия.

 

За повече актуална информация: savingwaterproject във .