КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA102-078769 НА ТЕМА „ ПРАКТИКА В ПОРТУГАЛИЯ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ ПО ПРОГРАМА „ ЕРАЗЪМ +“, ДЕЙНОСТ „МОБИЛНОСТ“ В ПОРТУГАЛИЯ

окончателно класиране