Ученици от 9а и 10а клас на ПГСС посетиха Палеонтологичен музей „Гема свят“, гр. Чирпан по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“.
Използвахме възможностите на музея за провеждане на учебни часове. Културната институция разполага с богата и разнообразна колекция. Беседите, които изнесоха музейните специалисти, надграждат изнесения от учителя урок, допълнително обогатяват учебния материал, засилват интереса и привличат вниманието на учениците към преподаваните на място уроци.
Изказваме благодарност към г-н Петър Попдимитров и г-жа Ани Димитрова за топлото посрещане и интересната и увлекателна беседа!