На 22.06.2021год. в двора на ПГСС гр. Чирпан се проведе тържествено изпращане на випуск 2021г.