На 29 май учениците от ЕКО-клуб към Професионална гимназия по селско стопанство участваха в Информационния семинар на тема: „Повишаване на екологичната култура за опазване на природното наследство”, организиран от Туристическо дружество „Средногорец”, гр. Чирпан, съвместно с Община Чирпан.

Продължаваме да подкрепяме каузи, свързани с опазване на околната среда и да планираме нови екологични инициативи!