Никол Тошкова,ученичка от  Xа клас в  ПГСС  гр. Чирпан взе участие в  литературен конкурс за есе на тема: „Думите като начало, настояще и вечност”, посветен на 24 май, организиран от градска библиотека гр. Севлиево. За участието си  ученичката получи поощрителна награда-грамота!

Честито!