ПОРЕДНО ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРС ЗА НЕЛИНА КИРОВА ОТ ПГСС

Нелина Кирова – ученичка от 11 „а” клас в ПГСС, гр. Чирпан, взе участие в Национален конкурс за есе на тема: „ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИИ?“ – „ Как прекрасен этот мир… ”, орhанизиран от Центъра по русистика в Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски”. Есето на Нелина беше оценено от журито с 67 точки от общо 80, за което получава Грамота II степен. Постигнатият резултат дава възможност на нашата ученичка след завършване на 12 клас да кандидатства в специалностите с руски език на Шуменския университет, без да полага изпити. Честито! Пожелаваме на Нелина още много успехи и отличия по пътя на знанието!