На 17.05.2021год. учениците от XIА клас, специалност „Селски туризъм“, по учебния предмет „Бит и култура“ презентираха част от ястията на легендарната родопска кухня – пататник, родопски клин, марудници, качамак.