УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПГСС ГР. ЧИРПАН В IX ОБЛАСТНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ 2021

Във връзка с инициативи на РУО-Стара Загора, свързани с провеждане на Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране на учениците в областта, на 11 май 2021 година, Професионална гимназия по селско стопанство се представи с информационни щандове  в градския парк на Чирпан.

Ученици от различни класове и специалности представиха професии и специалности, по които, в ПГСС гр.Чирпан ще се осъществи прием за учебната 2021-2022 година:

  • професия „Техник по автотранспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“;
  • професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“,
  • професия „Техник-растениевъд“ , специалност „Трайни насаждения“.

По време на изложението учениците раздаваха информационни брошури за всяка от професиите и консултираха проявилите интерес за спецификата на всяка една от тях.

На специално подготвените за целта щандове и постери, бяха изложени рекламни материали във връзка с приема, продукти изготвени от учениците и грамоти от техни участия в престижни конкурси и състезания.

Мероприятието беше уважено от г-жа Марияна Кривошапкова – заместник – кмет на Община Чирпан.