УЧАСТИЕ НА ПГСС В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“

На 27 април 2021 г., екип от ПГСС участва в Национална конференция за ученици и студенти, организирана от МОН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, община Бургас и РУО – Бургас. Инициативата се проведе онлайн.
В рамките на три дни, пред ерудирано жури, екипите от ученици и ръководители, от цялата страна представиха постери, доклади и презентации, на тема: „Черно море – замърсяване, опазване, бъдеще“.
Милена Чобанова, ученичка от IXА клас, професия „Ресторантьор“ и г-жа София Генова – главен учител по биология и здравно образование представиха ПГСС с тематична презентация: „Черно море – замърсяване и опазване, чрез съхраняване на биоразнообразието“.
След презентирането, Милена отговори на въпроси, поставени от журито и свързани с темата и получи поздравления. Очакваме класирането с нетърпение!