Учениците от випуск 2021, поканиха класните си ръководители, ръководството и преподавателите от ПГСС гр. Чирпан на абитуриентски бал

фейсбук ПГСС гр. Чирпан