ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ПГСС ГР.ЧИРПАН