Темата за освобождението на България от османско владичество, отразена от десетокласниците от ПГСС гр. Чирпан, чрез техните проекти и есета.