ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ В ПГСС

На 02.03.2021 год. на посещение в ПГСС гр. Чирпан беше министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.  Министър Вълчев разгледа материалната база на училището. Директорът на ПГСС г-жа Таня Тотева го запозна с проектите, по които работи гимназията. Г-жа Тотева посочи, че през миналата година е реализиран проект „Модернизирана образователна среда за качествена професионална подготовка” на стойност 79 025 лв.

В Професионалната гимназия по селско стопанство г-н Вълчев разгледа недовършения физкултурен салон,  за който предстои да се изпълни  проект за реконструкция и промяна на предназначението от складова база във физкултурен салон на стойност 462 781 лв.