ЗА СВЕДЕНИЕ НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС ГР.ЧИРПАН

Във връзка с писмо №9105/02.02.2021 г. на Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, ви информираме, че продължителността на учебните часовете в присъствена и електронна среда за всички ученици от VIII до XII клас ще бъде по четиридесет минути.

Таня Тотева – директор на ПГСС