НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС ГР.ЧИРПАН

    Молим Ви да попълните и изпратите анкетата за проучване на Вашата нагласа за евентуално преминаване към обучение в електронна среда.
Можете да използвате прикачения линк или QR кода.