ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”

Учениците  от XIА клас, специалност „Селски туризъм“, професия „ Организатор на туристическа агентска дейност“, под ръководството на г-жа Величка Ницова, в часовете по учебния предмет „Бит и култура“, представиха пред преподаватели от ПГСС гр. Чирпан българските традиции, свързани с честването на 21ноември -ден на християнското семейство.