ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”

През месец октомври ученици от 11 а , 11б и 12а клас на Професионална гимназия по селско стопанство продължиха работата  по проект „Иновативно училище” като  изработиха проекти по Гражданско образование, посветени на различни теми от актуалните  проблеми на съвременния свят.