Европейска седмица на професионалните умения

С цел отбелязване Европейската седмица на професионалните умения, учениците  от ПГСС гр. Чирпан, обучаващи се по професиите “Организатор на туристическа агентска дейност” и „Ресторантьор” подредиха етнографска изложба в кабинета по ресторантьорство и туризъм.