Европейска седмица на професионалните умения в ПГСС

В периода 09 – 13 Ноември 2020 г.  се проведе петото издание на Европейска седмица на професионалните умения.  Учениците от специалностите „Растителна защита” и „Трайни насаждения”подредиха в кабинета по растениевъдство изложба от различни видове семена на земеделски култури по атрактивен начин. Те демонстрираха и засяване на някои семена в сандъчета, след поникването на които ще  полагат грижи за развитието на растенията.