Осигуряване на психологическа подкрепа в ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда