На 24.10.2020 год. преподавателите от ПГСС гр. Чирпан участваха в обучение на тема „Развитие на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“, с лектори Румяна Ангелова и Иван Петков от Институт по математика и информатика гр. София.