Учениците  от XIА клас, специалност „Селски туризъм“, професия „ Организатор на туристическа агентска дейност“ и  преподавателката им  г-жа Величка Ницова, в часовете по учебния предмет „Бит и култура,“ посетиха Етнографската къща – музей в с. Спасово, построена в типичен за възрожденската епоха архитектурен  стил.

Кметът на селото г-н Димо Нецов запозна младите хора с бита и поминъка на местното население, с църковното и просветното дело, с участниците в национално освободителното движение.