НОВА СХЕМА ЗА ПЪТУВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ АВТОБУСИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН