Учениците  от XIА клас, специалност „Селски туризъм“, професия „ Организатор на туристическа агентска дейност“, заедно с преподавателката си г-жа Величка Ницова, в часовете по учебния предмет „Бит и култура,“ посетиха Исторически музей,  Къща- музей Пейо К. Яворов“, Художествена галерия „Никола Манев“ и Палеонтологичен музей „Гема-Свят“ в град Чирпан.

Младите хора разгледаха с интерес експозициите и обогатиха своите познания за историята, бита  и културата на Чирпанския край.