ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПГСС ПО МОДУЛ “КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Одобрен  е проект на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

Проектът ще позволи да се използват възможностите на  Природонаучен музей гр. Пловдив, Палеонтологичен музей „Гема свят“ гр. Чирпан, историческите музеи в Стара Загора и  Пловдив за извеждане на  учебни часове по история и цивилизации, география и икономика, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование  с ученици от 9 и 10 клас .

Обучителните уроци организирани в културните институции, обхващат всички ключови компетентности и са особено ефективни в стимулирането на социални умения и умения за учене, защото музейната среда е различна от класната стая и често съчетава театър, библиотека, представят се автентични колекции.

Реализирането на дейностите ще допринесе за осмисляне на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността.