Едно достойно представяне

Представяме ви новият брой на вестник „ПГСС – новини“, в който ще можете да прочетете новините за настоящите проекти и дойстойното представяне на нашето училище.

1стр.

2стр.

3стр.

4стр.