БОРСА ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

     През месец септември 2020 година, в Професионална гимназия по селско стопанство се организира борса за учебници и учебни пособия. Инициативата е по идея на ученици от клуб „Гражданско образование“ и ЕКОклуб ПГСС и се провежда за втори пореден път. Тази учебна година училищното мероприятие бе съобразено с правилата за работа в ПГСС, в условия на COVID.