Откриване на учебната 2020/2021 година в ПГСС гр. Чирпан

На 15.09.2020год. в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан се проведе тържествено откриване на новата учебна 2020/2021 година.