Панорама на професионалното образование в област Стара Загора 12.04.2013 година

 

На 12 и 13 април, 2013 г.,  в Стара Загора, в сградата на Държавната опера, се проведе Панорама на професионалното образование.  Целта и беше да се осъществи среща между  ученици от 7-и клас, гимназисти, преподаватели, родители и представители на бизнеса и на работодателски организации от региона.

Форумът беше организиран от Община Стара Загора и Регионалния инспекторат по образованието. На официалното откриване присъстваха областният управител Недялко Недялков, зам.-кметът Иванка Сотирова, председателят на Общинския съвет Емил Христов, директорът на образователния инспекторат Татяна Димитрова, председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов, изпълнителният директор на Българска стопанска камара – Стара Загора Иван Ленков, общественици и представители на бизнеса.

Със свои щандове участваха  професионалните гимназии от област Стара Загора. В Панорамата на професионалното образование участие взеха и ученици от Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан, от всички специалности: „Селски туризъм“, Земеделско стопанство“, Механизация на селското стопанство“, „Растителна защита и агрохимия“. Те представиха блестящо пред посетителите предлаганите от училището професии и специалности и убедиха присъстващите ученици в ползата от придобиването на професионално образование.