Работно време на комисията по записване по държавен

ПРИЕМ 2020/2021

Работно време

на комисията по записване по държавен

план-прием в VIII клас

от 7:30 часа до 16:00 часа