НАГРАДА „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ЗА Г-ЖА СВЕТЛА РАДЕВА

Със заповед № РД 09-1096/19.05.2020год. на  министъра на образованието и науката е удостоена с награда „Неофит Рилски“ г-жа Светла Радева, старши учител по история и цивилизация и и география и икономика в ПГСС гр. Чирпан.

Наградата се присъжда за дългогодишна, цялостна професионална дейност и значими постижения в системата на образованието.

Поздравления за г-жа Радева!