Дейности по организиране и провеждане на НВО и ДЗИ