ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ

На 27 април се проведе онлайн заседание на членовете на Ученическия младежки съвет при ПГСС. Основна задача на срещата бе номиниране на кандидат за носител на наградата „УЧЕНИК НА ПГСС“ – випуск 2020.

Припомниха се критериите по които се предлага ученик, за носител на наградата.  Членовете на съвета  предложиха няколко кандидатури и след обсъждане се взе решение да бъде номиниран  Христо Димитров Нинов – ученик от 12 а клас, професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“.

Мотивите са: отличен успех, председател на Екоклуба от създаването му през 2016г., член на Ученическия младежки съвет, участва в множество регионални и национални конкурси, награждаван с грамоти и други награди. Участва  в европейски проекти по програма „Еразъм +“ с принос в разпространението на придобития опит. Представя училището на различни форуми и тържества, като  срещата на Националния ученически екопарламент,  Панорама на професионалното образование, изложенията ,,Бит и традиции в чирпанския край“, „Панаир на професиите“,  коледни базари, фестивала ,,Вино и любов, четири поредни години участва във факелното шествие за откриване на Яворовите януарски дни. Активен участник в училищния и обществен живот с принос в популяризиране и издигане авторитета на Професионална гимназия по селско стопанство.

Тези мотиви дават основание, членовете на Ученическия младежки съвет да предложат Христо Нинов за удостояване с наградата „УЧЕНИК НА ПГСС“ – випуск 2020.