УЧЕНИЦИ ОТ ЕКОКЛУБ ПГСС УЧАСТВАТ В ИНИЦИАТИВИ, ПО ПОВОД 22 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

На 22 април ученици от Професионална гимназия по селско стопанство, членове на училищния екоклуб се включиха в онлайн урок на тема: „Светлинното и аерозолно замърсяване на Земята наблюдавано от Космоса“.

Урокът бе посветен на 22 април – Световен ден на Земята. В инициативата участие взеха и г-жа Таня Тотева – директор на училището, г-жа Галя Нинова – ЗДУД и г-жа София Генова – главен учител по биология и ръководител на ЕКОклуб ПГСС.

Учениците се запознаха с научни данни, анализи и симулации по четири теми:

  • Резултати от климатичните измервания;
  • Причини за глобалното затопляне;
  • Прогнози на учените за развитието на потенциални сценарии при замърсяване;
  • Превантивни мерки, през призмата на светлинното и прахово замърсяване на големия град.

След лекцията последва дискусия по поставени в лекцията въпроси.

Друга екологична инициатива, в която учениците от Професионалната гимназия се включват, е онлайн конкурс на тема: „Опознай природата … от твоя балкон“. Ученическият конкурс е по инициатива на: Община Стара Загора, Регионално управление на образованието – Стара  Загора, ЦПЛР – Астрономическа  обсерватория, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Фондация „Обществен дарителски фонд Стара Загора“, Граждански клуб ЛИПА, Център за подкрепа за личностно развитие и  Младежки общински съвет.