Консултации и психологическа подкрепа

Уважаеми ученици, родители и учители,

Предвид обстановката в страната вследствие на разпространението на COVID – 19, Регионално управление на образованието – Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Стара загора откриват телефонна линия за психологическа подкрепа и консултации, като част от Националната мобилна група за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката. На телефон 042 210 089 можете да получите консултация и психологическа подкрепа от училищни психолози от област Стара Загора. Телефонът ще бъде активен от 8:30 ч. до 16:30 ч. в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г.