Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители!

Информираме Ви, че от 24.03.2020г. в Министерството на образованието и науката е открит горещ телефон 0800 10 112, на който можете да отправяте своите предложения, сигнали, препоръки и коментари, във връзка с дистанционното обучение, което се провежда по време на обявеното извънредно положение в РБългария.

 

Таня Тотева – Директор

на ПГСС гр. Чирпан