Важно съобщение относно НВО 10 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

във връзка с провеждането на НВО /Национално външно оценяване/ по желание в X клас по Чужд език и Дигитални компетентности е необходимо в срок от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г. включително да подадете съответното заявление в електронен вид:

  • Приложение № 1 – Чужд език, като освен вида на езика трябва да отбележите съответното ниво – по първи чужд език, за Вас нивото е А2 /изучаван неинтензивно и неразширено/, а за втори чужд език – нивото е А1;
  • Приложение № 2 – Дигитални компетентности.

След като изтеглите и попълните желаното заявление или заявления е необходимо да ги изпратите на e-mail: pgss_ch@abv.bg

Обръщаме внимание, че тези заявления са само за НВО по желание!

Ако имате въпроси, се обръщайте към класните ръководители на XA, XБ и XВ клас, както и към г-жа Г. Нинова – ЗДУД.

 

Таня Тотева – директор на ПГСС

 

Приложение-2_10-заявление-ICT-НВО10

Приложение-1-_9-заявление-чужд-език-НВО10