Анкета

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Въвеждането на извънредно положение и свързаното с това масово прилагане на дистанционно обучение постави в нова ситуация всички участници в образователния процес – учителите, учениците и техните родители.

Целта на тази анкета е с Ваша помощ да проследим дистанционното обучение, което се осъществява през последните две седмици.

Попълването на въпросника отнема около 5 минути.
Анонимността Ви е гарантирана.

Молим ви да попълните въпросника, като бъдете максимално искрени и помнете, че няма верни и грешни отговори.

С уважение,

Ръководството на ПГСС гр. Чирпан

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_KdF9rpHyGGxj1OvjoysSV6hZcF5rhk6Rkihqopq6OC3C5Q/viewform