ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме учениците от ПГСС гр. Чирпан, че съгласно заповед РД09 – 228 / 29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката се обявяват на неучебни дните за периода от 30.01.2020г. до 07.02.2020 г. за всички училища на територията на обл. Стара Загора.