ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“

На 4 декември 2019 година, в Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан се проведоха дейности, свързани с проект „Иновативно училище“:

– Открит урок по Биология и здравно образование, с преподавател г-жа София Генова – главен учител;

– Презентация на тема: „Проектно-базирано обучение – същност и приложение“, представена от г-жа Таня Тотева, директор на училището.

Гости на събитието бяха: г-жа Марияна Кривошапкова – зам. кмет на община Чирпан, г-н Трифон Йорданов – директор на СУ „П. К. Яворов“, г-н Киро Пенев – директор на ОУ „В. Левски“, г-жа Галина Маркова – директор на НУ „Св. Климент Охридски“, учители от училищата в града, г-жа Наталия Вълчанова – образователен медиатор в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и представител на родителите.

Изнесеният урок бе обобщителен, с елементи на проектно-базирано обучение, на тема: „Наследственост, изменчивост, размножаване и развитие на организмите“.

Учениците от XА клас, професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Селски туризъм“, представиха знания и умения при решаване на различни по вид задачи и презентиране на изготвени от тях проекти, по теми от учебното съдържание.

Последва представяне на презентация в конферентната зала на училището, след което директорът на Професионалната гимназия, г-жа Таня Тотева, прикани присъстващите към дискусия, относно наблюдавания урок и същността на проектно-базираното обучение. Споделиха се мнения и идеи. Всеки от присъстващите попълни анкетна карта за впечатления от наблюдавания открит урок.

Гостите имаха възможност да разгледат изложба с проекти на десетокласниците, подредена във фоайето на училището.